Nội quy chuyên mục: Đây không phải mục support. Chỉ thảo luận các vấn đề liên quan đến code đang phát triển tại [url14qaivcv]http//code.nukeviet.vn[/url14qaivcv] và các vấn đề tồn tại cũng như đề xuất cải tiến hệ thống.
#163403 gửi bởi doangiap
Ngày 18 Tháng 11 2014 , 04:03
Tình hình là rich snippets test tool cứ báo lỗi khi mình chèn vào file detail.tpl module shop hoặc news

đây là code gốc mình muốn chèn theo từng trang detail.tpl nhưng hay bị lỗi hy vọng các bản nukeviet khác có hỗ trợ tốt mình cách thêm microformat nukeviet
Mã: Chọn hết
<div class="grid_3 style=" margin-top: -1px; position: fixed; text-indent: -99999px;" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Recipe" >
<h1 itemprop="name">Thiết kế web giá rẻ</h1>
<img itemprop="photo" src="http://daotaokythuat.net/thietkeweb.png" alt="Thiết kế web giá rẻ" style="height:10px;width:10px; />
By <span itemprop="author">Lê Dõan Giáp</span>
<span itemprop="summary">Thiết kế web -Sữa chữa laptop đào tạo kỹ thuật</span>
<span itemprop="review" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Review-aggregate">
<span itemprop="rating">4.5</span> sao trên
<span itemprop="count">3</span>người dùng</span>
</span>
</div>

Website http://daotaokythuat.net
#163423 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 18 Tháng 11 2014 , 19:24
doangiap đã viết:Tình hình là rich snippets test tool cứ báo lỗi khi mình chèn vào file detail.tpl module shop hoặc news

đây là code gốc mình muốn chèn theo từng trang detail.tpl nhưng hay bị lỗi hy vọng các bản nukeviet khác có hỗ trợ tốt mình cách thêm microformat nukeviet
Mã: Chọn hết
<div class="grid_3 style=" margin-top: -1px; position: fixed; text-indent: -99999px;" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Recipe" >
<h1 itemprop="name">Thiết kế web giá rẻ</h1>
<img itemprop="photo" src="http://daotaokythuat.net/thietkeweb.png" alt="Thiết kế web giá rẻ" style="height:10px;width:10px; />
By <span itemprop="author">Lê Dõan Giáp</span>
<span itemprop="summary">Thiết kế web -Sữa chữa laptop đào tạo kỹ thuật</span>
<span itemprop="review" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Review-aggregate">
<span itemprop="rating">4.5</span> sao trên
<span itemprop="count">3</span>người dùng</span>
</span>
</div>

Website http://daotaokythuat.net


Để Rating hả bản ?
Thế thì sửa lại một chút trên NV3.4 là dùng được.
Còn NV4.x thì hỗ trợ sẵn rồi, ko cần sửa nữa.

Mã: Chọn hết
<!-- BEGIN: allowed_rating -->
<form id="form3B" action="">
<div class="clearfix">
<div id="stringrating">
{STRINGRATING}
</div>
<!-- data_rating -->
<span itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Review-aggregate">
Xếp hạng:
<span itemprop="rating">{DETAIL.numberrating}</span> -
<span itemprop="votes">{DETAIL.click_rating}</span> bình chọn
</span>
<!-- data_rating -->
<div style="padding: 5px;">
<input class="hover-star" type="radio" value="1" title="{LANGSTAR.verypoor}" /><input class="hover-star" type="radio" value="2" title="{LANGSTAR.poor}" /><input class="hover-star" type="radio" value="3" title="{LANGSTAR.ok}" /><input class="hover-star" type="radio" value="4" title="{LANGSTAR.good}" /><input class="hover-star" type="radio" value="5" title="{LANGSTAR.verygood}" /><span id="hover-test" style="margin: 0 0 0 20px;">{LANGSTAR.note}</span>
</div>
</div>
</form>


Đó là đoạn rating mình chỉnh sửa cho NV3.4 trong news. Bạn tìm và sửa lại trong detail.tpl tương ứng trong themes/modules/news.

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/