Nội quy chuyên mục: Chỉ chấp nhận bài viết về những dịch vụ free hosting được cung cấp thường xuyên. Không chấp nhận những bài viết kiểu free host khuyến mại theo thời vụ. Quảng cáo trá hình sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
#182363 gửi bởi Alexphan
Ngày 18 Tháng 02 2017 , 05:51
thuthao2108 đã viết thú thật em chơi hàng nước ngoài chả bao giờ chơi host vn, em cạch host vn khoảng support và chất lượng dịch vụ rồi

Hostinger là host nước ngoài, nhưng mang tinh thần và ngôn ngữ rất việt nam ^^
#182785 gửi bởi tuanb4525
Ngày 13 Tháng 03 2017 , 10:08
Alexphan đã viết thuthao2108 đã viết thú thật em chơi hàng nước ngoài chả bao giờ chơi host vn, em cạch host vn khoảng support và chất lượng dịch vụ rồi

Hostinger là host nước ngoài, nhưng mang tinh thần và ngôn ngữ rất việt nam ^^

nhập gia tùy tục. nói chứ Hostinger gần đây đã bớt vn rồi nhá ), sắp hết cho miễn phí luôn hay sao á