#164845 gửi bởi vanhiepjfy
Ngày 16 Tháng 12 2014 , 03:24
Đối với module New thì khi bài viết có ảnh thì block ngoài trang chủ hiển thị thu nhỏ ảnh của bài viết.
Đối với module About thì khi chèn hình vào bài viết thì không có ảnh hiện thị trên block ngoài trang chủ.
Làm thế nào để nó hiển thị được ảnh ra ngoài block giới thiệu ngoài trang chủ không.
Untitled-2.jpg
Đính kèm
(239.90 KB) Đã tải về 37 lần
#164847 gửi bởi hongoctrien
Ngày 16 Tháng 12 2014 , 03:35
Module about của nv3 chưa có chức năng chọn ảnh đại diện cho bài viết. Module page của nv4 đã có. Đợi tgian nữa dùng nv4 luôn được không bạn.

Hỏi nhanh đáp gọn tất tần tật mọi thứ liên quan đến NukeViet ==> https://mynukeviet.net/hoi-dap/
#164879 gửi bởi vanhiepjfy
Ngày 16 Tháng 12 2014 , 21:29
Mình vào themes/default/modules/about mở file block.about.tpl và thêm đường dẫn ảnh vào trước {BODYTEXT} thì nó hiện ảnh trên trang chủ.
<!-- BEGIN: main -->
<div class="content">
<h2><a title="{TITLE}" href="{LINK}">{TITLE}</a></h2>
<p align="justify">
{BODYTEXT}
</p>
</div>
<!-- END: main -->

Nhưng vấn đề là khi mình tạo modules ảo của module about thì block của modules ảo cũng có ảnh này.
trong themes/default/modules/about mình tạo thêm 1 file copy của file block.about.tpl cho module ảo và vào modules/about/block tạo thêm 1 file copy của file global.about.php và sửa toàn bộ đường dẫn đến file block.about.tpl thành tên mới ở trên. Nhưng không được block modules ảo vẫn hiện ra của modules gốc.
Không biết sai sót hay chưa đúng ở đâu. mong mọi người giúp cách tạo block cho modules ảo