Nội quy chuyên mục: - Khu vực dành riêng để giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc cài đặt NukeViet trên hosting và localhot
- Vấn đề về cài đặt các module khác vui lòng đặt câu hỏi tại khu vực dành cho module đó.
- Nếu không tìm thấy khu vực thích hợp vui lòng đặt câu hỏi tại [url=http//nukeviet.vn/phpbb/viewforum.php?f=1063ccxl4ca]đây[/url3ccxl4ca]
- Các bài viết không phù hợp sẽ bị xóa mà không cần báo trước.
#160984 gửi bởi salespro
Ngày 09 Tháng 09 2014 , 06:56
Dear all,
Cho mình hỏi , mình muốn tạo lại số lần đếm 1 chủ đề mà thành viên xem, các bạn chỉ cho mình với.
Và sao có nhiều thành viên dùng nick ước ngoài đăng ký và post những bài viết tiếng anh rất nhiều chữ , đây là auto phải không ạ? mình muốn chặn không cho những nick như vậy thì làm thế nào ?
Cám ơn các bạn.
#160989 gửi bởi hongoctrien
Ngày 09 Tháng 09 2014 , 10:12
Cho mình hỏi , mình muốn tạo lại số lần đếm 1 chủ đề mà thành viên xem, các bạn chỉ cho mình với.

- Bạn tạo thêm trường lưu số lượt xem trong CSDL news
- Tham khảo code đếm số lượt xem bài viết
Mã: Chọn hết
$query = "UPDATE `" . NV_PREFIXLANG . "_" . $module_data . "_rows` SET hitstotal=hitstotal+1 WHERE `id`=" . $id;
$db->sql_query( $query );


Tham khảo cập nhật số lượt xem bài viết http://developers.mynukeviet.net/code/C ... ukeViet-9/

Hỏi nhanh đáp gọn tất tần tật mọi thứ liên quan đến NukeViet ==> https://mynukeviet.net/hoi-dap/
#160998 gửi bởi salespro
Ngày 09 Tháng 09 2014 , 23:18
Thanks hongoctrien,
www.tiepthibanhang.net
Bàn vào đây xem thử giùm mình chổ các bài viết, phần đếm "xem" nó lên quá nhiều vài trăm, đến cả nghìn, mình muốn trang web đếm lại từ đầu đó bạn.
Bạn chỉ giùm mình với.
Cám ơn bạn.
#161046 gửi bởi hongoctrien
Ngày 11 Tháng 09 2014 , 09:54
salespro đã viết:Thanks hongoctrien,
http://www.tiepthibanhang.net
Bàn vào đây xem thử giùm mình chổ các bài viết, phần đếm "xem" nó lên quá nhiều vài trăm, đến cả nghìn, mình muốn trang web đếm lại từ đầu đó bạn.
Bạn chỉ giùm mình với.
Cám ơn bạn.


Mình không truy cập được.
Ý bạn là số lượt xem chủ đề hay xem bài viết?

Hỏi nhanh đáp gọn tất tần tật mọi thứ liên quan đến NukeViet ==> https://mynukeviet.net/hoi-dap/
#161158 gửi bởi salespro
Ngày 14 Tháng 09 2014 , 22:38
hongoctrien đã viết:
salespro đã viết:Thanks hongoctrien,
http://www.tiepthibanhang.net
Bàn vào đây xem thử giùm mình chổ các bài viết, phần đếm "xem" nó lên quá nhiều vài trăm, đến cả nghìn, mình muốn trang web đếm lại từ đầu đó bạn.
Bạn chỉ giùm mình với.
Cám ơn bạn.


Mình không truy cập được.
Ý bạn là số lượt xem chủ đề hay xem bài viết?


Ý mình là số lần xem bài viết ? Và www.tiepthibanhang.net bạn không vô được à ?
#161229 gửi bởi salespro
Ngày 16 Tháng 09 2014 , 22:27
salespro đã viết:Dear all,
Cho mình hỏi , mình muốn tạo lại số lần đếm 1 chủ đề mà thành viên xem, các bạn chỉ cho mình với.
Và sao có nhiều thành viên dùng nick ước ngoài đăng ký và post những bài viết tiếng anh rất nhiều chữ , đây là auto phải không ạ? mình muốn chặn không cho những nick như vậy thì làm thế nào ?
Cám ơn các bạn.


Có ai chỉ mình với. thanks nhiều
#161235 gửi bởi hongoctrien
Ngày 17 Tháng 09 2014 , 00:11
Đoạn code này reset tất cả bài viết về lượt xem về 0 nhé.
Mã: Chọn hết
<?php

/**
* @Project NUKEVIET 3.x
* @Author VINADES.,JSC (contact@vinades.vn)
* @Copyright (C) 2012 VINADES.,JSC. All rights reserved
* @Createdate 4/12/2010, 17:25
*/

define('NV_SYSTEM', true);
require str_replace(DIRECTORY_SEPARATOR, '/', dirname(__file__)) . '/mainfile.php';

if ( defined( 'NV_IS_SPADMIN' ) )
{
$module = 'news';

$sql = 'UPDATE ' . NV_PREFIXLANG . '_' . $module . '_rows SET hitstotal=0';
$db->sql_query( $sql );

$sql = 'SELECT catid FROM ' . NV_PREFIXLANG . '_' . $module . '_cat';
$result = $db->sql_query( $sql );
while( $row = $db->sql_fetch_assoc( $result ) )
{
$sql = 'UPDATE ' . NV_PREFIXLANG . '_' . $module . '_' . $row['catid'] . ' SET hitstotal = 0';
$db->sql_query( $sql );
}
die('Reset thanh cong!');
}
else
{
die('Can dang nhap quyen quan tri toi cao!');
}

?>


Bạn tạo file abd.php hay xyz.php gì đó, đặt tại thư mục gốc (ngang hàng với file index.php, mainfile.php) rồi chép đoạn code này vào.
Đăng nhập quyền quản trị tối cao sau đó chạy file này http://localhost/nukeviet3/abc.php.
Chừng nào nhận dc thông báo "Reset thanh cong!" thì xoá file này đi.

Hỏi nhanh đáp gọn tất tần tật mọi thứ liên quan đến NukeViet ==> https://mynukeviet.net/hoi-dap/
#161586 gửi bởi salespro
Ngày 27 Tháng 09 2014 , 04:38
hongoctrien đã viết:Đoạn code này reset tất cả bài viết về lượt xem về 0 nhé.
Mã: Chọn hết
<?php

/**
* @Project NUKEVIET 3.x
* @Author VINADES.,JSC (contact@vinades.vn)
* @Copyright (C) 2012 VINADES.,JSC. All rights reserved
* @Createdate 4/12/2010, 17:25
*/

define('NV_SYSTEM', true);
require str_replace(DIRECTORY_SEPARATOR, '/', dirname(__file__)) . '/mainfile.php';

if ( defined( 'NV_IS_SPADMIN' ) )
{
$module = 'news';

$sql = 'UPDATE ' . NV_PREFIXLANG . '_' . $module . '_rows SET hitstotal=0';
$db->sql_query( $sql );

$sql = 'SELECT catid FROM ' . NV_PREFIXLANG . '_' . $module . '_cat';
$result = $db->sql_query( $sql );
while( $row = $db->sql_fetch_assoc( $result ) )
{
$sql = 'UPDATE ' . NV_PREFIXLANG . '_' . $module . '_' . $row['catid'] . ' SET hitstotal = 0';
$db->sql_query( $sql );
}
die('Reset thanh cong!');
}
else
{
die('Can dang nhap quyen quan tri toi cao!');
}

?>


Bạn tạo file abd.php hay xyz.php gì đó, đặt tại thư mục gốc (ngang hàng với file index.php, mainfile.php) rồi chép đoạn code này vào.
Đăng nhập quyền quản trị tối cao sau đó chạy file này http://localhost/nukeviet3/abc.php.
Chừng nào nhận dc thông báo "Reset thanh cong!" thì xoá file này đi.


Hi anh,
Em đã làm theo chỉ dẫn mà trên màn hình chỉ hiện trắng trống trơn và kết quả trên web không thay đổi gì ạ.

Anh chỉ giúp em với. thanks anh
#171046 gửi bởi hongoctrien
Ngày 25 Tháng 07 2015 , 06:02
Mình có trình bày khá chi tiết ở đây, bạn xem nhé
http://developers.mynukeviet.net/code/C ... ukeViet-9/

Hỏi nhanh đáp gọn tất tần tật mọi thứ liên quan đến NukeViet ==> https://mynukeviet.net/hoi-dap/