#186926 gửi bởi bfvietnam
Ngày 28 Tháng 10 2017 , 10:38
M trước đây có một hosting của Nhân Hòa , gặp lỗi host liên tục . Web lúc vào rất nhanh lúc lại vào rất chậm . Kỹ thuật check thì nhanh nhưng sau đó lại lỗi lặp lại . Giờ m bỏ hẳn host đó chuyển qua mua hosting của bên khác chạy nhanh và rất ổn định