#166596 gửi bởi nguyenvandanhbigbang
Ngày 07 Tháng 02 2015 , 10:18
các pro cho em hỏi làm thế nào để đưa tất cả danh sách của thành viên đăng ký hiển thị trên website, trên mục thành viên không có danh sách thành viên, chỉ có trên quản lý, em muốn dã sử thêm dòng danh sách thành viên thì hiển thị tất cả thành viên lên
em xin cám ơn
#166598 gửi bởi huongpro_love
Ngày 07 Tháng 02 2015 , 10:54
Nếu sử dụng NKV 3x, bạn vào module/users/funcs/memberlist.php xóa đoạn này đi (Từ dòng 16 đến dòng 26)
Mã: Chọn hết
if( $global_config['whoviewuser'] == 2 and ! defined( "NV_IS_ADMIN" ) )
{
$nv_redirect = nv_url_rewrite( NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name );
user_info_exit_redirect( $lang_module['allow_admin'], $nv_redirect );
}
elseif( $global_config['whoviewuser'] == 1 and ! defined( 'NV_IS_USER' ) )
{
$nv_redirect = nv_url_rewrite( NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name );
user_info_exit_redirect( $lang_module['allow_user'], $nv_redirect );
}
else
#166599 gửi bởi huongpro_love
Ngày 07 Tháng 02 2015 , 10:57
Còn với NKV4 thì bạn làm tương tự, xóa dòng từ 17 đến dòng 27
Mã: Chọn hết
if( $global_config['whoviewuser'] == 2 and ! defined( 'NV_IS_ADMIN' ) )
{
$nv_redirect = nv_url_rewrite( NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name );
user_info_exit_redirect( $lang_module['allow_admin'], $nv_redirect );
}
elseif( $global_config['whoviewuser'] == 1 and ! defined( 'NV_IS_USER' ) )
{
$nv_redirect = nv_url_rewrite( NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name );
user_info_exit_redirect( $lang_module['allow_user'], $nv_redirect );
}
else
#166607 gửi bởi nguyenvandanhbigbang
Ngày 07 Tháng 02 2015 , 23:36
ý của em là xuất dử liệu của thành viên đăng ký trên website để cho tất cả mọi người truy cập vào trang web có thể nhìn thấy được các thành viên đã đăng ký,
#166609 gửi bởi nguyenvandanhbigbang
Ngày 08 Tháng 02 2015 , 00:34
dạ ok em cám ơn huongpro_love ngen, lúc trước em cũng / như thế mà không chạy được, vì ở trước user có thê chữ vi "domain/vi/users/memberlist/ như thế này không chạy được, hóa ra là bỏ "vi"
thank you