#188892 gửi bởi dohoangviet
Ngày 06 Tháng 06 2018 , 04:17
Các bác giúp em với.
Ví dụ phần tin tức của em có 5 chuyên mục. Nó mặc định hiển thị 4 chuyên mục đầu ra trang chủ. Nhưng khi em tắt chuyên mục 1 không cho hiển thị ra trang chủ và bật hiển thị chuyên mục 5 ra trang chủ. Nhưng ra trang chủ xem thì chuyên mục 1 bị tắt nên mất. Chuyên mục 5 bật hiển thị nhưng k lên.
#188899 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 07 Tháng 06 2018 , 20:45
Bạn kiểm tra lại xem trong chuyên mục 5 đã có bài viết chưa, nếu có thì bài viết đó có bật phần hiển thị trang chủ không

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.