Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát tluanajthemeblock và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho block nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#145528 gửi bởi khicon038
Ngày 13 Tháng 09 2013 , 08:47
Hiện tại mình có block này. Ở site cũ ( nhưng cũng là ver 3.4) thì chạy bình thường. Nhưng khi đưa sang site mới ( code mới down về từ trang chủ Nukeviet) thì nó không hoạt động khi bật block.
Nhờ các pro kiểm tra và fix giúp mình. Thanks all

block_cate_news.rar
Đính kèm
(3.13 KB) Đã tải về 16 lần

http://xudoanphuocqua.com