#185099 gửi bởi kotvnn
Ngày 23 Tháng 06 2017 , 04:40
Mình có tìm hiểu module c34to40 để chuyển dữ liệu nhưng không thành công. Không biết có cách nào để chuyển được không ?
Vì hiện tại mình đang muốn nâng shop mình lên ver 4 mà không nâng được, toàn lỗi, làm mới thì up lại hơn 800 sản phẩm thì cũng nan giải...
Có ai có cao kiến gì không nhỉ ?

Cần hỗ trợ về giao diện NukeViet
Hoàng Tùng (Kot)
Email: kotvnn@msn.com
Phone: 0913 268 293 (imessage)
#185102 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 23 Tháng 06 2017 , 05:09
Bạn gặp phải lỗi như thế nào khi convert ?
Bạn convert toàn bộ NukeViet từ 3 lên 4 hay là chỉ module shops thôi ?

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/
#185110 gửi bởi kotvnn
Ngày 23 Tháng 06 2017 , 07:59
em chỉ covert duy nhất module shop thôi, vì em làm site ver 4 mới rồi.
Bảo lỗi thì không phải, nhưng chạy c34to40 thì chỉ thấy báo đã change code rồi, còn dữ liệu sản phẩm thì vẫn thế ko thấy thay đổi gì. Mà cái em cần là dữ liệu :(

Cần hỗ trợ về giao diện NukeViet
Hoàng Tùng (Kot)
Email: kotvnn@msn.com
Phone: 0913 268 293 (imessage)
#185130 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 24 Tháng 06 2017 , 20:57
kotvnn đã viết em chỉ covert duy nhất module shop thôi, vì em làm site ver 4 mới rồi.
Bảo lỗi thì không phải, nhưng chạy c34to40 thì chỉ thấy báo đã change code rồi, còn dữ liệu sản phẩm thì vẫn thế ko thấy thay đổi gì. Mà cái em cần là dữ liệu :(

Bạn chạy c34to40/shops/ nhé có nghĩa là convert data của shops, còn bạn chạy phần main của module tức là nó change code của module thôi


Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#185181 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 28 Tháng 06 2017 , 12:03
kotvnn đã viết đúng rồi, e chạy "c34to40/shops/" mà, chẳng thấy thay đổi gì cả :(

Mình nhầm, bạn chạy /shop/ nhé không có chữ "s"


Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#185222 gửi bởi kotvnn
Ngày 30 Tháng 06 2017 , 11:03
hoaquynhtim99 đã viết
kotvnn đã viết đúng rồi, e chạy "c34to40/shops/" mà, chẳng thấy thay đổi gì cả :(

Mình nhầm, bạn chạy /shop/ nhé không có chữ "s"

ra trang trắng anh ạ :(


Cần hỗ trợ về giao diện NukeViet
Hoàng Tùng (Kot)
Email: kotvnn@msn.com
Phone: 0913 268 293 (imessage)
#185272 gửi bởi kotvnn
Ngày 03 Tháng 07 2017 , 10:56
hoaquynhtim99 đã viết Bạn cài NukeViet bản nào?

e đang dùng bản 3.4.x , nói chung là bản 3 mới nhất
link đây => là bản 4 đã up sql của module shop ver 3 vào cùng data với bản 4 này và copy c34to40 vào đây để chạy rồi, e thử chạy nhưng chẳng thấy gì

Sửa lần cuối bởi kotvnn vào Ngày 12 Tháng 11 2017 , 04:03, với tổng số 1 lần sửa.

Cần hỗ trợ về giao diện NukeViet
Hoàng Tùng (Kot)
Email: kotvnn@msn.com
Phone: 0913 268 293 (imessage)
#185321 gửi bởi kotvnn
Ngày 06 Tháng 07 2017 , 22:56
em phải chạy trên bản nkv 4.0 và localhost thì đã ra, cơ mà chạy thì bị lỗi này

Thông báo từ Hệ thống

Nên chú ý Nên chú ý: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry 'Cleartone-Bronze-Custom-Acoustic-Guitar-Strings-Light' for key 'vi_alias'

và một loạt lỗi này:

Lỗi insertnv4_shops_rows
Lỗi insertnv4_shops_rows
Lỗi insertnv4_shops_rows
Lỗi insertnv4_shops_rows
Lỗi insertnv4_shops_rows
Lỗi insertnv4_shops_rows
Lỗi insertnv4_shops_rows
Lỗi insertnv4_shops_rows
Lỗi insertnv4_shops_rows
Lỗi insertnv4_shops_rows
Lỗi insertnv4_shops_rows
Lỗi insertnv4_shops_rows
Lỗi insertnv4_shops_rows
Lỗi insertnv4_shops_rows
Lỗi insertnv4_shops_rows
Lỗi insertnv4_shops_rows
Lỗi insertnv4_shops_rows
Lỗi insertnv4_shops_rows
Lỗi insertnv4_shops_rows
Lỗi insertnv4_shops_rows
Lỗi insertnv4_shops_rows


Cần hỗ trợ về giao diện NukeViet
Hoàng Tùng (Kot)
Email: kotvnn@msn.com
Phone: 0913 268 293 (imessage)