#173865 gửi bởi dangquan045
Ngày 19 Tháng 11 2015 , 20:48
Hiện tại mình đang gặp 1 vấn đề tìm kiếm, đó là từ khóa.
Khi mình nhập từ khóa có ký tự dấu "-" (gạch giữa), thì khi lên URL nó bị bỏ dấu này đi, khiến cho kết quả trả về bằng rỗng.
Ví dụ từ khóa: "WS-C3560X-24T-L", sau khi submit thì URL có dạng /index.php?language=vi&nv=search&q=WSC3560X24TL, dẫn đến GET tham số q ko chính xác.
Ai biết khắc phục chỗ này chỉ mình vơới, xin cảm ơn.