#152502 gửi bởi PHPProMan
Ngày 01 Tháng 02 2014 , 23:44
Hi all,

Mình đang tự học PHP. Hôm nay mình đang thực hành một vấn đề như thế này và mong muốn đc mọi người giúp đỡ.

Giả sử mình có một URL như dưới đây và mình muốn lấy tiêu đề của nó

<a href="example.php">Tiêu đề mình muốn lấy</a>

Khi mình click vào URL trên này thì nó sẽ direct mình sang trang example.php. Tại trang này, mình muốn thấy tiêu đề là: "Tiêu đề mình muốn lấy"

Mình phải làm sao? Có là PHP, Javascript hay .... ?

Cảm ơn các bạn !
#154796 gửi bởi sonbka04
Ngày 02 Tháng 04 2014 , 22:47
CHẮC Ý ÔNG ẤY LÀ MUỐN TẠO 2 TRANG, 1 TRANG CÓ ĐƯỜNG LINK <a href="example.php">Tiêu đề mình muốn lấy</a>
và trang kia sẽ là example.php, khi click vào link trên thì hiển thị ra trong trang example.php tên cái 'Tiêu đề mình muốn lấy'