#137295 gửi bởi N/A
Ngày 01 Tháng 05 2013 , 07:30
Bạn vào /themes/themes của bạn/modules/news/detail.tpl. Tìm đoạn <!-- BEGIN: adminlink --> Thêm đoạn code sau vào sau hoặc trước nó (Tùy theo theme)

Mã: Chọn hết
<!-- AddThis Button BEGIN -->
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style ">
<a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a>
<a class="addthis_button_tweet"></a>
<a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a>
<a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a>
</div>
<script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=xa-4f918bad0f809785"></script>
<!-- AddThis Button END -->


Demo: http://kienthucphunu.com/
#137312 gửi bởi timsoftnew
Ngày 01 Tháng 05 2013 , 13:51
hoangchien81 đã viết:Mong mọi ng chỉ dẫn cho e cách tạo nút Like trên trang web với
e đã đọc đc nhiều cách hưỡng dẫn nhưng do là gà thực sự nên ko biết làm thế nào cả
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((

Để tạo nút like facebook trên web ,đầu tiên bạn cần phải có 1 tài khoản của facebook, và tạo 1 trang của facebook sau khi đăng nhập vàp tài khoản facebook bạn vào địa chỉ sau đây : www.facebokk.com
và thay
Mã: Chọn hết
http://www.facebook.com/platform

thành
Mã: Chọn hết
http://www.facebook.com/id facebook của bạn

demo :
Mã: Chọn hết
http://www.facebook.com/83533925046658

sau khi tạo xong an chọn "get code" và chọn "IFRAME" ,chép code vào website của bạn là ok .