#189624 gửi bởi mynukeviet
Ngày 08 Tháng 09 2018 , 02:51
Lỗi giao diện nghiêm trọng

https://nukeviet.vn/vi/store/modules/hoivien/

Khi sử dụng ảnh có mô tả thi chữ ở dưới bị dồn lên

adcfasd
Sửa lần cuối bởi mynukeviet vào Ngày 08 Tháng 09 2018 , 02:55, với tổng số 1 lần sửa.

Dịch vụ trên NukeViet
https://tdfoss.vn/dich-vu-tren-cms-nukeviet.html
#190740 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 25 Tháng 02 2019 , 05:36
Tại ngày 25/02/2019 NukeViet Store đã cập nhật thêm chức năng:

- Thông báo đến tác giả của ứng dụng khi có người mua mới
- Xem danh sách người mua ứng dụng. Tại https://nukeviet.vn/vi/store/manager/ , bên dưới tên của từng ứng dụng, nếu ứng dụng đã được mua thì sẽ hiển thị số lượt mua và có thể click vào đó để xem chi tiết các thành viên đã mua.
- Tại khu vực bình luận của ứng dụng hiển thị được chứng nhận người đã mua hàng và tác giả của ứng dụng ví dụ https://nukeviet.vn/vi/store/modules/official/#extcomments

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#190752 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 27 Tháng 02 2019 , 21:36
Tại ngày 27/02/2019 store đã cập nhật:

- Thêm nút "Thêm ứng dụng" từ trang "Quản lý ứng dụng"
- Giá mặc định của ứng dụng khi thêm là VND
- Giới hạn số ký tự tối thiểu của comment là 10 ký tự
- Sửa lỗi giao diện khi thêm ảnh có mô tả

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com