#193157 gửi bởi phonggio12c
Ngày 14 Tháng 03 2020 , 13:18
Mình có down module home trên store.
Mình đặt nó làm trang chủ.
Giờ mình muốn đưa một link cụ thể nào đó làm trang chủ thì sửa đoạn code nào nhỉ các bạn:

<!--?php

/**
* @Project NUKEVIET 3.x
* @Author VINADES.,JSC (contact@vinades.vn)
* @Copyright (C) 2012 VINADES.,JSC. All rights reserved
* @Createdate 3-6-2010 0:14
*/

if( ! defined( 'NV_IS_MOD_HOME' ) ) die( 'Stop!!!' );

$page_title = $module_info['custom_title'];
$key_words = $module_info['keywords'];

if( ! $home )
{
header( "Location:" . nv_url_rewrite( NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA, true ) );
}

include ( NV_ROOTDIR . "/includes/header.php" );
echo nv_site_theme( "" );
include ( NV_ROOTDIR . "/includes/footer.php" );

?>

Ví dụ link: http://mydomain.com/abc-xyz
Mình muốn đưa vào làm trang chủ để khi truy cập vào web nó hiện ra bài viết ở trang này, nhưng đường dẫn vẫn là: http://mydomain.com
Xin cảm ơn các bạn
Sửa lần cuối bởi phonggio12c vào Ngày 14 Tháng 03 2020 , 13:21, với tổng số 1 lần sửa.
#193159 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 14 Tháng 03 2020 , 21:09
Cái này thì bạn không dùng module này, bạn vào cấu hình site => Module mặc định ở trang chủ chọn module abc-xyz làm module trang chủ là xong. Gỡ module home đi

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#193161 gửi bởi phonggio12c
Ngày 14 Tháng 03 2020 , 21:15
hoaquynhtim99 đã viết Cái này thì bạn không dùng module này, bạn vào cấu hình site => Module mặc định ở trang chủ chọn module abc-xyz làm module trang chủ là xong. Gỡ module home đi

nó không phải là module, nó là một link bài viết của module news
mình hiểu ý bạn.
Nhưng có thể giúp mình làm sao đưa link vào làm trang chủ thôi

#193162 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 14 Tháng 03 2020 , 21:26
Cái đó thì bạn thêm block global nào đó của module news vào trang chủ ví dụ global block groups (cái này là hay xài nhất quả đất)

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#193163 gửi bởi phonggio12c
Ngày 14 Tháng 03 2020 , 21:35
hoaquynhtim99 đã viết Cái đó thì bạn thêm block global nào đó của module news vào trang chủ ví dụ global block groups (cái này là hay xài nhất quả đất)

không thể chỉnh sửa code ở trên đc à bạn

#193164 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 14 Tháng 03 2020 , 21:43
Sửa được nếu bạn có khả năng :D cái đó không phải sửa 1 2 dòng mà có được, rất nhiều khâu, nó đi vào vấn đề lập trình chứ không phải sử dụng nữa

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#193165 gửi bởi phonggio12c
Ngày 14 Tháng 03 2020 , 21:54
hoaquynhtim99 đã viết Sửa được nếu bạn có khả năng :D cái đó không phải sửa 1 2 dòng mà có được, rất nhiều khâu, nó đi vào vấn đề lập trình chứ không phải sử dụng nữa

nghe khoai nhỉ
có cách nào khác để ko sử dụng block, mà khi truy cập vào luôn link cụ thể của module đc lun ko bạn nhỉ

#193166 gửi bởi phonggio12c
Ngày 14 Tháng 03 2020 , 23:50
hoaquynhtim99 đã viết Sửa được nếu bạn có khả năng :D cái đó không phải sửa 1 2 dòng mà có được, rất nhiều khâu, nó đi vào vấn đề lập trình chứ không phải sử dụng nữa

bạn ơi module home mình down trên store có 4-5 file thôi, hướng dẫn giúp mình với, xin hậu tạ bạn

#193168 gửi bởi phonggio12c
Ngày 15 Tháng 03 2020 , 01:18
nguyenvantuan đã viết Module home chỉ là 1 trang trống để bạn thêm block global (phù hợp TH bạn muốn trang chủ gồm toàn các block của các module khác nhau).

vậy mình nên làm cách nào để lấy 1 link bất kì đặt làm trang chủ vậy bạn.