#175123 gửi bởi duyhiep
Ngày 20 Tháng 01 2016 , 00:15
Sau 10 ngày liều mạng nhận làm cho 1 anh nâng cấp từ 3.4 lên 4.x mình đã thành công cơ bản cũng đc các module quan trọng đặc biệt là news ko sót tin nào kể cả hình ảnh :D
Nay hướng dẫn lại ý tưởng nâng cấp cho anh em ủ mưu nhá.
1. Bộ source code data của web cũ ... cái này tất nhiên
2. Bộ nukeviet 4.x mới nhất tiến hành chạy trên localhost
3. Vấn đề chỉnh sửa giao diện cho giống hoặc đẹp hơn cái cũ mình ko xin trình bày ở đây, nếu cần thiết hôm nào mình nói cách rip 1 giao diện bất kỳ từ nukeviet 4.x sau
4. Tiến hành backup các table News từ database cũ
(Cách backup chắc anh em cũng hiểu nhỉ...)
5. So sanh với table news của data mới sẽ có thêm 1 vài trường cần bổ sung
6. Dập dữ liệu từ table cũ sang table mới này từng bảng tương ứng lưu ý để làm cách này anh em cần hiểu và sử dụng tốt câu lệnh sql nhá chứ lơ mơ thì ...cùi.
7. Hưởng thụ thành quả vì các module khác nó cũng tương tự
Link nuke 3.4 http://vksnd.gialai.gov.vn/
Link nuke 4.x http://webnhatrang.16mb.com/vksgialai/
Đặc biệt module laws cho 4.x mình đã làm xong anh em nào cần nghiên cứu cứ trao dổid thoải mái nhá

email: vuduy1502@gmail.com