Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát triển các Module, block, theme và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho Module, block, theme nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
Modules Bài viết mới nhất
Tải về các Module
Chia sẻ các loại modules tích hợp thêm cho NukeViet 3.x  156 Chủ đề   5,137 Bài viết
Re: HOT - Module danh sách Cán bộ giáo viên (Rất đẹp)
gửi bởi Ly Xuan Thanh
13:44 25/10/2017
Modules
 7 Chủ đề   18 Bài viết
Re: Khắc phục lỗi Module Laws (Module quản lý văn bản).
gửi bởi giaiphap
15:37 28/04/2016
Chủ đề Bài viết mới nhất
Hỏi về Module dùng cho website 2 ngôn ngữ
gửi bởi thangvn  21:57 13/12/2010  8 Bài viết   878 Lượt xem
gửi bởi trinhthinhvn
14:49 05/01/2018
Module Feednews - Lấy tin tự động
gửi bởi hunters49  11:28 03/08/2013  238 Bài viết   27464 Lượt xem
gửi bởi Dinh Anh Anh
16:28 18/10/2017
Đoạn Code hiển thị cho các block chạy lên; xuống..
gửi bởi ngoclan  14:10 30/03/2011  24 Bài viết   12213 Lượt xem
gửi bởi Cơ khí Thành An
09:21 20/06/2017
Lỗi 404 giúp em với
gửi bởi cityview  11:13 05/01/2011  1 Bài viết   4961 Lượt xem
gửi bởi Cương Trần ngọc
18:22 29/03/2017
Nhờ gúp đỡ về Modun Video
gửi bởi blackclass  10:36 25/06/2011  9 Bài viết   2669 Lượt xem
gửi bởi huynhthe
00:03 23/02/2017
Xin code quản lý văn bản
gửi bởi babybopr  10:17 28/10/2014  3 Bài viết   2741 Lượt xem
gửi bởi thachsoda
05:53 12/10/2016
Hướng dẫn hạn chế số lượng ảnh trên module album
gửi bởi dangdinhtu  21:37 22/11/2010  32 Bài viết   6625 Lượt xem
gửi bởi vanluong
12:23 06/09/2016
Nhờ các bác hỗ trợ theme viet-dep
gửi bởi xovietnghetinh  10:40 08/08/2016  1 Bài viết   1877 Lượt xem
gửi bởi xovietnghetinh
10:40 08/08/2016
Thêm Ghi chú hoặc Giới thiệu ngắn vào phần send đơn hàng
gửi bởi alichau  15:20 06/07/2016  1 Bài viết   2022 Lượt xem
gửi bởi alichau
15:20 06/07/2016
XIN Module getnews cho nukeviet 3.0
gửi bởi phamthemy88  13:02 12/08/2010  2 Bài viết   2974 Lượt xem
gửi bởi khoagmhsbvtdn
15:51 17/06/2016
Module tìm và Book vé máy bay ?
gửi bởi thuatnha  12:51 17/05/2013  2 Bài viết   3785 Lượt xem
gửi bởi phuonghoang
15:45 26/05/2016
Module ảo của module laws không giới hạn số ký tự trích yếu
gửi bởi lebetlin  15:53 01/12/2012  6 Bài viết   4476 Lượt xem
gửi bởi tungnt12
10:44 25/04/2016
[TEST]Module tra điểm học sinh
gửi bởi jackychan1611  08:21 19/09/2015  18 Bài viết   5419 Lượt xem
gửi bởi duccuong121
21:29 17/04/2016
Cần giúp hiển thị sản chi tiết sản phẩm ở module shop
gửi bởi quan100157  22:48 10/10/2013  2 Bài viết   4701 Lượt xem
gửi bởi babatn
20:22 26/03/2016
Xin hướng dẫn chèn quảng cáo adsense
gửi bởi lyhuutrong  10:36 14/01/2016  0 Bài viết   3353 Lượt xem
gửi bởi lyhuutrong
10:36 14/01/2016