Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát triển các Module, block, theme và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho Module, block, theme nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
Modules Bài viết mới nhất
Tải về các Module
Chia sẻ các loại modules tích hợp thêm cho NukeViet 3.x  156 Chủ đề   5,138 Bài viết
Re: HOT - Module danh sách Cán bộ giáo viên (Rất đẹp)
gửi bởi thanvtt
10:08 01/06/2018
Modules
 7 Chủ đề   18 Bài viết
Re: Khắc phục lỗi Module Laws (Module quản lý văn bản).
gửi bởi giaiphap
04:37 28/04/2016
Chủ đề Bài viết mới nhất
Hỏi về Module dùng cho website 2 ngôn ngữ
gửi bởi thangvn  09:57 13/12/2010  8 Bài viết   966 Lượt xem
gửi bởi trinhthinhvn
02:49 05/01/2018
Module Feednews - Lấy tin tự động
gửi bởi hunters49  00:28 03/08/2013  238 Bài viết   28991 Lượt xem
gửi bởi Dinh Anh Anh
05:28 18/10/2017
Đoạn Code hiển thị cho các block chạy lên; xuống..
gửi bởi ngoclan  03:10 30/03/2011  24 Bài viết   12487 Lượt xem
gửi bởi Cơ khí Thành An
22:21 19/06/2017
Lỗi 404 giúp em với
gửi bởi cityview  23:13 04/01/2011  1 Bài viết   5017 Lượt xem
gửi bởi Cương Trần ngọc
07:22 29/03/2017
Nhờ gúp đỡ về Modun Video
gửi bởi blackclass  23:36 24/06/2011  9 Bài viết   2837 Lượt xem
gửi bởi huynhthe
12:03 22/02/2017
Xin code quản lý văn bản
gửi bởi babybopr  23:17 27/10/2014  3 Bài viết   2961 Lượt xem
gửi bởi thachsoda
18:53 11/10/2016
Hướng dẫn hạn chế số lượng ảnh trên module album
gửi bởi dangdinhtu  09:37 22/11/2010  32 Bài viết   6871 Lượt xem
gửi bởi vanluong
01:23 06/09/2016
Nhờ các bác hỗ trợ theme viet-dep
gửi bởi xovietnghetinh  23:40 07/08/2016  1 Bài viết   1945 Lượt xem
gửi bởi xovietnghetinh
23:40 07/08/2016
Thêm Ghi chú hoặc Giới thiệu ngắn vào phần send đơn hàng
gửi bởi alichau  04:20 06/07/2016  1 Bài viết   2093 Lượt xem
gửi bởi alichau
04:20 06/07/2016
XIN Module getnews cho nukeviet 3.0
gửi bởi phamthemy88  02:02 12/08/2010  2 Bài viết   3044 Lượt xem
gửi bởi khoagmhsbvtdn
04:51 17/06/2016
Module tìm và Book vé máy bay ?
gửi bởi thuatnha  01:51 17/05/2013  2 Bài viết   3887 Lượt xem
gửi bởi phuonghoang
04:45 26/05/2016
Module ảo của module laws không giới hạn số ký tự trích yếu
gửi bởi lebetlin  03:53 01/12/2012  6 Bài viết   4584 Lượt xem
gửi bởi tungnt12
23:44 24/04/2016
[TEST]Module tra điểm học sinh
gửi bởi jackychan1611  21:21 18/09/2015  18 Bài viết   5900 Lượt xem
gửi bởi duccuong121
10:29 17/04/2016
Cần giúp hiển thị sản chi tiết sản phẩm ở module shop
gửi bởi quan100157  11:48 10/10/2013  2 Bài viết   4872 Lượt xem
gửi bởi babatn
09:22 26/03/2016
Xin hướng dẫn chèn quảng cáo adsense
gửi bởi lyhuutrong  22:36 13/01/2016  0 Bài viết   3436 Lượt xem
gửi bởi lyhuutrong
22:36 13/01/2016