#176430 gửi bởi duongnguyen
Ngày 22 Tháng 04 2016 , 06:28
Kenny Nguyễn đã viết Bạn dùng 4.0.27 chứ ?
MÌnh đóng gói cái block đó bạn làm thử nhé ? :-?

Sao giờ không được, không biết bị lỗi gì? Bạn đóng gói và gửi cho mình block ấy đi thanks nhiều!