Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát tluanajthemeblock và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho block nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#174618 gửi bởi scanlifenuke
Ngày 24 Tháng 12 2015 , 03:16
Chào các bác.
Hiện em đang có một số trang html với hiệu ứng rất đẹp và muốn convert lại để sử dụng như 1 block của Nukeviet. E đã thử nhúng vào bằng block html nhưng vẫn không chạy.Rất mong các bác chỉ giáo.
Đính kèm
(2.27 MB) Đã tải về 18 lần