Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát triển các Module, block, theme và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho Module, block, theme nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#63854 gửi bởi noname73
Ngày 31 Tháng 08 2010 , 05:35
Khi chuyển block tin tức sang phải thì hình ảnh không tự đổi kích thước cho vừa vặn với format của trang web mà bị trồi ra trông rất xấu (xem link: http://enasavietnam.com.vn ). Vì mới tập làm web nên tôi không biết cách xử lí, ai biết thì xin chỉ giùm. Xin cảm ơn
#63881 gửi bởi nnhlinh
Ngày 31 Tháng 08 2010 , 10:12
cái này phải chỉnh contentslider.css trong thư mục css của Theme, phần liên quan đến kích thước ảnh, ngoài ra cũng phải chỉnh span- trong block_headline.tpl
Mã: Chọn hết
<div class="headline span-8 last fl">
giảm đi cho phù hợp! Chúc thành công! :x

“To be or not to be, that's a question'' - Tồn tại hay không tồn tại ? - Tôi tư duy nghĩa là tôi tồn tại. Hamlet - Shakespeare Hasitec Co.Ltd : http://hasitec.vn & http://hasitec.com.vn
#63899 gửi bởi noname73
Ngày 31 Tháng 08 2010 , 12:38
nnhlinh đã viết:cái này phải chỉnh contentslider.css trong thư mục css của Theme, phần liên quan đến kích thước ảnh, ngoài ra cũng phải chỉnh span- trong block_headline.tpl
Mã: Chọn hết
<div class="headline span-8 last fl">
giảm đi cho phù hợp! Chúc thành công! :x

Mình đã làm được rồi. Cảm ơn bạn nhé!