#179970 gửi bởi vuthao
Ngày 05 Tháng 09 2016 , 00:47
Hiện tại chúng tôi đã viết xong tính năng: Xác thực 2 yếu tố cho phần đăng nhập trang quản trị

Các bạn có thể thử nghiệm bằng cách download và cài đặt mới tại: https://github.com/nukeviet/nukeviet/archive/develop.zip

Hiện tại đây vẫn là bản phát triển nên chưa có hướng dẫn cập nhật, khi phát hành phiên bản chính thức chúng tôi sẽ thông báo lại.

Để thử nghiệm các bạn có thể làm như sau:
1) Đăng nhập quản trị vào cấu hình - thiết lập an ninh
2) chọn yêu cầu xác thực hai bước, là bắt buộc ở đâu đó thì nó sẽ bắt buộc
Hoặc Vào thẳng module đó nó có chỗ bật lên: ví dụ http://nukeviet.vn/two-step-verification/
3) Sau khi bật out ra đăng nhập lại nó sẽ bắt nhập