#185169 gửi bởi ngoctuan.svc
Ngày 27 Tháng 06 2017 , 22:15
Lỗi Countries_page

Mọi người cho hỏi lỗi này là lỗi gì đấy

Thanks & Best Regards,
----------------------------------------------
NGOC TUAN CONG
Billing printing solutions for high-speed
SIEUVIET CO.,LTD
No. 12 Phu Gia, Tay Ho Dist, Hanoi, Vietnam
Tel: +84(4) 3 995 3229
Website: http://sieuviethn.com.vn
#185172 gửi bởi ngoctuan.svc
Ngày 28 Tháng 06 2017 , 00:28
Nukeviet 3.4
OK mình sửa đc rồi. Thanks
Sửa lần cuối bởi ngoctuan.svc vào Ngày 28 Tháng 06 2017 , 03:30, với tổng số 1 lần sửa.

Thanks & Best Regards,
----------------------------------------------
NGOC TUAN CONG
Billing printing solutions for high-speed
SIEUVIET CO.,LTD
No. 12 Phu Gia, Tay Ho Dist, Hanoi, Vietnam
Tel: +84(4) 3 995 3229
Website: http://sieuviethn.com.vn