#179936 gửi bởi songthuvnn
Ngày 02 Tháng 09 2016 , 12:24
Bỏ ký tự "vi" bạn làm như sau: Đăng nhập quản trị tối cao ACP -> Cấu hình -> cấu hình chung: tắt cái Kích hoạt chức năng đa ngôn ngữ -> nhấn lưu sau đó quay lại tắt cái Loại bỏ kí tự ngôn ngữ trên url -> nhấn Lưu. Đã thực hiện xong