Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc chia sẻ các theme... đã hoàn thiện (nhưng chưa được duyệt tại NukeViet Store http//nukeviet.vn/vi/store/) để mọi người tải về sử dụng thử và đóng góp ý kiến hoàn thiện module.
- Vui lòng không gửi các câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp vào đúng chủ đề, Không tạo các câu hỏi mới tại đây! Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#100088 gửi bởi hoatygon35
Ngày 06 Tháng 11 2011 , 02:45
Share cho mình một bản với! gmail: vandungldc@gmail.com .Mà sao ko đưa lên diễn đàn luôn để mọi người nghiên cứu,khỏi phải xin làm ảnh hưởng đến bạn! Xin cảm ơn nhiều!

http://vandung.net -->Chia sẻ để được chia http://vandung.net/nhac --> Nghe nhạc gì cũng có!