#173693 gửi bởi lionlone
Ngày 12 Tháng 11 2015 , 09:37
Cần lắm sự trợ giúp
Các bác cho em hỏi là
tại sao mà chia sẻ link lên facebook khi click vào nó lại chuyển hướng đến trang chủ
vi dụ bài viết này
[url]ivoc.vn[/url]
http://ivoc.vn/tin-cong-nghe/toi-biet-viet-nam-cac-ban-gioi-nhung-28.html
khi chia sẻ lên facebook đây.
https://www.facebook.com/lionlone97/posts/1628238464107993
#173704 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 12 Tháng 11 2015 , 19:21
Trong cấu hình site/cấu hình chung hoặc phần bảo mật có tuỳ chỉnh chuyển hướng các referer về trang chủ. Bạn tắt chức năng đó đi là được.

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/