Nội quy chuyên mục: Để được trợ giúp nhanh nhất, vui lòng cung cấp các thông tin về phiên bản NukeViet 3, môi trường thử nghiệm (Máy chủ, phiên bản php, phần mềm server....).
#107236 gửi bởi keonuke
Ngày 13 Tháng 01 2012 , 09:54
Để tránh xuất hiện những câu hỏi trùng lặp đã được giải quyết, tôi sẽ liệt kê topic các câu hỏi bổ ích đã được trả lời nằm trong chuyên mục Hổ trợ sử dụng -> Các vấn đề khác trong topic này, Thành viên chỉ có thể đề xuẩt những câu hỏi đã trả lời chưa có trong list để tôi cập nhật. Những reply khác sẽ được xoá mà không cần báo trước.

...
Bổ sung thêm các bài viết thuộc các chuyên mục khác cho các bạn dễ theo dõi.
Tìm hiểu hệ thống nukeviet3: http://nukeviet.vn/vi/documentation/
Cộng cụ trợ giúp Nukeviet 3: http://nukeviet.vn/vi/nvtools/
Video: Hướng dẫn cài Vertrigo tạo localhost thử NukeViet : http://nukeviet.vn/phpbb/viewtopic.php?f=117&t=15271
Cài đặt trên host: http://nukeviet.vn/phpbb/viewtopic.php?f=99&t=11264
Thư viện ứng dụng cho nukeviet: http://nukeviet.vn/phpbb/viewforum.php?f=124
Edit theme modern: http://nukeviet.vn/phpbb/viewtopic.php?f=104&t=18133
Edit theme default: http://nukeviet.vn/phpbb/viewtopic.php?f=104&t=17789
Hướng dẫn viết modul: http://nukeviet.vn/phpbb/viewtopic.php?f=117&t=15405
Một số hàm dựng sẵn trong nhân của Nueviet 3: http://nukeviet.vn/phpbb/viewtopic.php?f=117&t=16873
------------
Sẽ cập nhật thường xuyên ...

http://23vn.net <= Nhạc số chất lượng cao nè bà con http://thieuhoa.net <- Nukeviet 3.3
#133062 gửi bởi hanhclubbl01
Ngày 24 Tháng 01 2013 , 02:26
Làm sao chèn rate trong bài viết (detail.tpl)
Mặc định của bài viết nó chấm rate theo kiểu: tổng điểm / lượt bình chọn.
Mình muốn lấy tổng điểm*2/lượt bình chọn (để lấy ra điểm trung bình trong thang điểm 10).
Mình dùng:

<?php echo {DETAIL.total_rating}*2/{DETAIL.click_rating}; ?>/10 điểm.

Mà nó không hiển thị (hình như ko cho phép chạy lệnh php)
Ai biết giúp tớ vs :((