#185954 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 08 Tháng 08 2017 , 00:21
Hiện tại mình check được kết quả PLESK phân giải tên miền tiếng Việt thành username chứa các ký tự -- ví dụ "tr-i-mnh--vn" và sử dụng nó làm prefix cho database name tạo ra db có dạng: tr-i-mnh--vn_mydbsite tên này không thể hoạt động được với NukeViet do đó không thể sử dụng hosting để vận hành site.

Mọi người chú ý về vấn đề này nhé.

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#186030 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 11 Tháng 08 2017 , 20:21
kasim006kasim006 đã viết Người lãnh đạn )

Đi tiên phong để ngàn lớp thế hệ sau còn biết chứ bạn haha :D :D


Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com