#171708 gửi bởi xika010101
Ngày 13 Tháng 08 2015 , 23:45
Kính gửi ban quản trị.
Cần giúp đỡ v/v hướng dẫn cách thức tích hợp người dùng từ 01 Open LDAP đã có vào website Nukeviet (tích hợp lên và xác thực phân quyền quản lý cho các tài khoản này)
Hiện tại bản 4.0 chỉ có phần khai báo thông số. chưa có phần lấy dữ liệu về và xác thực, dăng kí người dùng cho Open LAP
rất mong nhận được hồi âm sớm
#171779 gửi bởi xika010101
Ngày 17 Tháng 08 2015 , 05:17
Mô hình của mình là, mình đã có 01 máy chủ cài đặt Open Ldap chứa toàn bộ tài khoản người dùng của đơn vị có các thông số như: ou=abc;jvd=abc.com;dc=domain;dc=com chạy cổng mặc định 389; đối với các soft mình đang dùng thì chỉ càn khai báo các thông số trên vào và tích hợp người dùng LDAP về soft sau đó đăng ký phân quyền sử dụng phần mềm. nhưng hiện trên website nukeviet4.22 chưa thấy nơi để mình lấy tài khoản về.
Mong nhận đc sự hỗ trợ của các bạn