#147609 gửi bởi laser
Ngày 12 Tháng 10 2013 , 13:06
Hôm nay có bạn hỏi mình cách chạy Portable cho Vertrigo khi đổi ổ đĩa. Rất đơn giản, các bạn chỉ cần sửa các file sau:

VertrigoServ\Apache\conf\vertrigo.conf
Thay ổ D thành ổ tương ứng.

VertrigoServ\Php\php.ini
Thay ổ D thành ổ tương ứng.

VertrigoServ\Mysql\my.ini
Thay ổ D thành ổ tương ứng.

Mọi nẻo đường đều dẫn tới tương lai!