Nội quy chuyên mục: Để được trợ giúp nhanh nhất, vui lòng cung cấp các thông tin về phiên bản NukeViet 3, môi trường thử nghiệm (Máy chủ, phiên bản php, phần mềm server....).
#122255 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 10 Tháng 08 2012 , 02:21
Nói thế thì bó tay, cụ thể là muốn hiển thị cái no_image chỗ nào ở vị trí nào, block nào?

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#132210 gửi bởi thinhkpt
Ngày 09 Tháng 01 2013 , 11:42
Bạn nào biết làm sao để những tin tức không có hình ảnh minh như hình bên dưới (tin cột bên phải) thì tự động lấy hình ảnh mặc định làm hình minh họa(tin bên trái) được không?
Và cho mình hỏi làm sao để khung chứa tin của các chuyên mục bằng nhau ở phần dưới.
Hình ảnh