#188397 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 10 Tháng 04 2018 , 00:42

Đối với NukeViet 4, theme và module sẽ được hệ thống tự động nhận diện và có thể đóng gói ngay tại phần Mở rộngQuản lý ứng dụng. Tuy nhiên, loại ứng dụng block, tiến trình tự động và ứng dụng khác (nếu có) do đặc thù có các file linh động, không cố định như theme và module nên hệ thống không thể tự động nhận diện được. Vì vậy, nhà phát triển cần chọn một trong các cách sau để đóng gói...

Chi tiết xem thêm tại: https://wiki.nukeviet.vn/programming4:thematic:packageextensions


Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com