#186099 gửi bởi trunghieu1763
Ngày 16 Tháng 08 2017 , 09:05
abc

Xin chào cả nhà Nukeviet có thể cho mình hỏi chút là mình muốn tạo 1 bài viết trên hoặc dưới mỗi danh mục sản phẩm, như hình trên là tạo 1 bài viết giới thiệu về danh mục nội thất nhà hàng. khi click vào danh mục nội thất nhà hàng sẽ ra 1 bài viết và phía dưới là danh mục các sản phẩm về nội thất nhà hàng. nếu muốn tạo 1 bài viết như vậy thì mình phải chèn đoạn code vào thư mục nào của web thì được. mình xin cảm ơn !!
#186115 gửi bởi nambmtk1993
Ngày 17 Tháng 08 2017 , 08:20
Ở module Shop (Sản phẩm) bạn tìm phần Loại Sản Phẩm trong khi thêm hay sửa loại sản phẩm đề có 1 dòng là nội dung chi tiết ở đó bạn có thể ghi 1 bài viết giới thiệu về loại sản phẩm đó.