Cách nat port mdem

Chia sẻ:
#167921 gửi bởi hunghoa2010
Ngày 06 Tháng 04 2015 , 07:43
web của mình ở mang lan sao khi vao thi nó chui vào cấu hình modem vậy là sao. ở mạng ngoài mạng thì chạy OK. Còn ở mạng Lan lại không được. Ai giúp mình với :((
#167927 gửi bởi saurom1205
Ngày 06 Tháng 04 2015 , 13:02
bạn đang Nat DMZ hay virtuaserver ?
Nếu modem Gpon thì chịu.
vì modem Gpon nó lỗi phần Nat - Không chuẩn bằng TP Link ( TP Link thì Nat DMZ phát là ok ngay ) Gpon thì chịu khó Mạng Lan phải sửa lại file host
ví dụ: 192.168.1.55 www.websitecuaban.com ( tên miền của bạn )
#167928 gửi bởi boydan2003
Ngày 06 Tháng 04 2015 , 20:48
Trong mạng lan thì bạn cài DNS server mới phân giải được tên miền, không thì chỉ có cách chạy theo ip của máy đó thôi. Ngoài mạng lan tất nhiên là bạn chạy theo tên miền bạn đăng ký đã trỏ về ip của modem mà bạn đã Nat. :)