#44616 gửi bởi laser
Ngày 25 Tháng 10 2009 , 00:35
Cảnh cáo dacthinh10 đến từ vatgia.com: Vi phạm nội quy box Quảng cáo rao vặt nhiều lần bài viết bị xóa những vẫn cố tình vi phạm
- Có thể gửi bài viết trả lời (reply) nhiều lần để đẩy (up) chủ đề (topic) lên trên nhưng không được có 2 chủ đề cùng nội dung (hoặc sản phẩm cùng loại - Ví dụ quảng cáo điện thoại Nokia E71 hay Samsung Star thì đều phải gửi trong một chủ đề).
- Nếu vi phạm quy định sẽ bị cảnh cáo & xóa toàn bộ bài viết. Nếu tái phạm sẽ bị xóa nick.


dacthinh10 đến từ vatgia.com đã được nhắc nhở nhưng sau đó vẫn tái phạm: viewtopic.php?f=73&t=8070&p=44577#p44577
Hình thức xử lý: Treo nick 7 ngày vì cố tình vi pham nội quy quảng cáo rao vặt, cố tình post quảng cáo điện thoại mỗi loại một topic.

Mọi nẻo đường đều dẫn tới tương lai!
#44690 gửi bởi laser
Ngày 27 Tháng 10 2009 , 10:01
Cảnh cáo lightface đến từ vatgia.com: Vi phạm nội quy box Quảng cáo rao vặt nhiều lần bài viết bị xóa những vẫn cố tình vi phạm
- Có thể gửi bài viết trả lời (reply) nhiều lần để đẩy (up) chủ đề (topic) lên trên nhưng không được có 2 chủ đề cùng nội dung (hoặc sản phẩm cùng loại - Ví dụ quảng cáo điện thoại Nokia E71 hay Samsung Star thì đều phải gửi trong một chủ đề).
- Nếu vi phạm quy định sẽ bị cảnh cáo & xóa toàn bộ bài viết. Nếu tái phạm sẽ bị xóa nick.

Hình thức xử lý: Treo nick 7 ngày vì cố tình vi pham nội quy quảng cáo rao vặt, cố tình post quảng cáo điện thoại mỗi loại một topic.

@ nhắc nhở vatgia. com, nếu cố tình cho người spam bài sẽ bị khóa toàn bộ danh sách thành viên có liên quan đến vatgia. com

Mọi nẻo đường đều dẫn tới tương lai!
#44758 gửi bởi laser
Ngày 28 Tháng 10 2009 , 22:56
nckhanh đến từ vatgia.com Vi phạm nội quy box Quảng cáo rao vặt: Post 3 topic rao vặt máy tính xách tay.
Quy định tại chuyên mục Quảng cáo rao vặt đã viết:không được có 2 chủ đề cùng nội dung (hoặc sản phẩm cùng loại - Ví dụ quảng cáo điện thoại Nokia E71 hay Samsung Star thì đều phải gửi trong một chủ đề).

Hình thức xử lý: Treo nick 7 ngày.

Mọi nẻo đường đều dẫn tới tương lai!
#44759 gửi bởi laser
Ngày 28 Tháng 10 2009 , 23:02
aloviet68 đến từ aloviet Vi phạm nội quy box Quảng cáo rao vặt: Post nhiều topic cùng nội dung quảng cáo cho Aloviet.
Quy định tại chuyên mục Quảng cáo rao vặt đã viết:- Có thể gửi bài viết trả lời (reply) nhiều lần để đẩy (up) chủ đề (topic) lên trên nhưng không được có 2 chủ đề cùng nội dung (hoặc sản phẩm cùng loại - Ví dụ quảng cáo điện thoại Nokia E71 hay Samsung Star thì đều phải gửi trong một chủ đề).
- Nếu vi phạm quy định sẽ bị cảnh cáo & xóa toàn bộ bài viết. Nếu tái phạm sẽ bị xóa nick.

Hình thức xử lý: Treo nick 7 ngày.

Mọi nẻo đường đều dẫn tới tương lai!
#44879 gửi bởi laser
Ngày 31 Tháng 10 2009 , 06:32
hieu101086 đến từ aloviet Vi phạm nội quy box Quảng cáo rao vặt: Post nhiều topic cùng nội dung quảng cáo cho Aloviet.
Quy định tại chuyên mục Quảng cáo rao vặt đã viết:- Có thể gửi bài viết trả lời (reply) nhiều lần để đẩy (up) chủ đề (topic) lên trên nhưng không được có 2 chủ đề cùng nội dung (hoặc sản phẩm cùng loại - Ví dụ quảng cáo điện thoại Nokia E71 hay Samsung Star thì đều phải gửi trong một chủ đề).
- Nếu vi phạm quy định sẽ bị cảnh cáo & xóa toàn bộ bài viết. Nếu tái phạm sẽ bị xóa nick.

Đã cảnh cáo lần 1 ngày 24/08/2009.
Hình thức xử lý lần này: Treo nick 7 ngày.

Mọi nẻo đường đều dẫn tới tương lai!