#177970 gửi bởi hqc210185
Ngày 17 Tháng 06 2016 , 06:03
Dựa vào các slide có sẳn của "jssor" mình viết lại cho thích hợp với nukeviet 4.0 final. Các bạn copy các file ở thư mục "blockslide" của mình vào các thư mục phù hợp trong nukeviet (nếu thư mục nào chưa có ở nukeviet thì các bạn tạo ra và copy vào nhé).
Ở block này có 9 kiểu slide cho các bạn lựa chọn.
Để dễ hình dung mình đã tải 9 kiểu slide đó lên "http://gialai30s.net/test/jssor.html" các bạn có thể vào đó và click lần vào các slide để xem kết quả.
Các kiểu slide của mình trùng tên với các file ".html" đó.
Mình muốn đưa block này vào kho block của nukeviet thì làm thế nào nhĩ?
Mong các pro chỉ giáo dùm
Đính kèm
(194.39 KB) Đã tải về 650 lần
Sửa lần cuối bởi hqc210185 vào Ngày 17 Tháng 06 2016 , 06:30, với tổng số 1 lần sửa.
#178050 gửi bởi hqc210185
Ngày 20 Tháng 06 2016 , 04:21
hixxx, người tốt bụng mà cũng bị nghi ngờ.
Mình làm block này trước hết là để cho trang web của mình tiện thể post lên đây để anh em nukeviet dùng chơi thôi.
Mà quên chưa giới thiệu thêm là với block này ta có thể cho chạy nhiều slide khác nhau trên cùng một trang web.
Thứ 2 là mới làm nên mình quên chưa làm chức năng xoá anh nên lỡ bấm thêm ảnh nhiều quá không xoá được.
Để khắc phục thì bạn sửa lại hàm nv_slide_jssor_submit như sau
function nv_slide_jssor_submit($module, $lang_block)
{
global $nv_Request;
$return = array();
$return['error'] = array();
$return['config']['width'] = $nv_Request->get_int('width', 'post', 0);
$return['config']['height'] = $nv_Request->get_int('height', 'post', 0);
$return['config']['w_img'] = $nv_Request->get_int('w_img', 'post', 0);
$return['config']['h_img'] = $nv_Request->get_int('h_img', 'post', 0);
$return['config']['type_slide'] = $nv_Request->get_int('type_slide', 'post', 0);
$return['config']['playOrientation'] = $nv_Request->get_int('playOrientation', 'post', 1);
$imgfiles=$nv_Request->get_array('imgfile', 'post', array());
$arr=array();
foreach ($imgfiles as $imgfile) {
if(!empty($imgfile)){
$arr[]=$imgfile;
}
}
$return['config']['imgfile'] = $arr;
return $return;
}
Sau đó ở phần admin nếu bạn lỡ tay bấm nhiều vào mục "Thêm anh" thì ta sẽ để trống những mục không cần thiết.
#178068 gửi bởi nguyencongtinh
Ngày 20 Tháng 06 2016 , 12:37

Hà Quang Cường đã viết:hixxx, người tốt bụng mà cũng bị nghi ngờ.
Mình làm block này trước hết là để cho trang web của mình tiện thể post lên đây để anh em nukeviet dùng chơi thôi.
Mà quên chưa giới thiệu thêm là với block này ta có thể cho chạy nhiều slide khác nhau trên cùng một trang web.
Thứ 2 là mới làm nên mình quên chưa làm chức năng xoá anh nên lỡ bấm thêm ảnh nhiều quá không xoá được.
Để khắc phục thì bạn sửa lại hàm nv_slide_jssor_submit như sau
function nv_slide_jssor_submit($module, $lang_block)
{
global $nv_Request;
$return = array();
$return['error'] = array();
$return['config']['width'] = $nv_Request->get_int('width', 'post', 0);
$return['config']['height'] = $nv_Request->get_int('height', 'post', 0);
$return['config']['w_img'] = $nv_Request->get_int('w_img', 'post', 0);
$return['config']['h_img'] = $nv_Request->get_int('h_img', 'post', 0);
$return['config']['type_slide'] = $nv_Request->get_int('type_slide', 'post', 0);
$return['config']['playOrientation'] = $nv_Request->get_int('playOrientation', 'post', 1);
$imgfiles=$nv_Request->get_array('imgfile', 'post', array());
$arr=array();
foreach ($imgfiles as $imgfile) {
if(!empty($imgfile)){
$arr[]=$imgfile;
}
}
$return['config']['imgfile'] = $arr;
return $return;
}
Sau đó ở phần admin nếu bạn lỡ tay bấm nhiều vào mục "Thêm anh" thì ta sẽ để trống những mục không cần thiết.
Thì bạn sửa luôn giúp mọi người, rồi up lại cho mọi người, vì còn nhiều người không biết lém, trong đó có mình :"> .Cám ơn bạn
#178097 gửi bởi ntd102
Ngày 21 Tháng 06 2016 , 07:36
Nhờ tác giả hay cao thủ nào thêm phần link cho từng ảnh cho block này với.

~O) http://tamnhintheky.com Học hỏi, chia sẽ cntt...
:x http://vienthongtindat.com Camera, bộ đàm, tuần tra, giám sát, chuông báo...
>:) http://zooypatrol.com .vn Máy tuần tra giám sát Zooy
:D http://zacda.com Cho thuê trang phục biểu diễn
#178100 gửi bởi nguyencongtinh
Ngày 21 Tháng 06 2016 , 11:06

Hà Quang Cường đã viết:Dựa vào các slide có sẳn của "jssor" mình viết lại cho thích hợp với nukeviet 4.0 final. Các bạn copy các file ở thư mục "blockslide" của mình vào các thư mục phù hợp trong nukeviet (nếu thư mục nào chưa có ở nukeviet thì các bạn tạo ra và copy vào nhé).
Ở block này có 9 kiểu slide cho các bạn lựa chọn.
Để dễ hình dung mình đã tải 9 kiểu slide đó lên "http://gialai30s.net/test/jssor.html" các bạn có thể vào đó và click lần vào các slide để xem kết quả.
Các kiểu slide của mình trùng tên với các file ".html" đó.
Mình muốn đưa block này vào kho block của nukeviet thì làm thế nào nhĩ?
Mong các pro chỉ giáo dùm
Đẹp. Cám ơn bạn
Nhưng 2 kiểu image-gallery.source và image-gallery-with-vertical-thumbnail không chạy được . Bạn xem lại giùm
#178119 gửi bởi hqc210185
Ngày 22 Tháng 06 2016 , 04:26
Ham Hoc Hoi đã viết

Hà Quang Cường đã viết:Dựa vào các slide có sẳn của "jssor" mình viết lại cho thích hợp với nukeviet 4.0 final. Các bạn copy các file ở thư mục "blockslide" của mình vào các thư mục phù hợp trong nukeviet (nếu thư mục nào chưa có ở nukeviet thì các bạn tạo ra và copy vào nhé).
Ở block này có 9 kiểu slide cho các bạn lựa chọn.
Để dễ hình dung mình đã tải 9 kiểu slide đó lên "http://gialai30s.net/test/jssor.html" các bạn có thể vào đó và click lần vào các slide để xem kết quả.
Các kiểu slide của mình trùng tên với các file ".html" đó.
Mình muốn đưa block này vào kho block của nukeviet thì làm thế nào nhĩ?
Mong các pro chỉ giáo dùm
Đẹp. Cám ơn bạn
Nhưng 2 kiểu image-gallery.source và image-gallery-with-vertical-thumbnail không chạy được . Bạn xem lại giùm

2 slide này thường dùng để chạy ở phần 'MENU SITE' bạn thử sử dụng khoảng 10 cái ảnh cở 1080px 400px
Kiểu: image-gallery.source bạn cấu hình như sau:
Chiều rộng khung: 1080
Chiều cao khung: 530
Chiều rộng ảnh: 1080
Chiều cao ảnh: 400
Kiểu: image-gallery-with-vertical-thumbnail bạn cấu hình như sau:
Chiều rộng khung: 1080
Chiều cao khung:400
Chiều rộng ảnh: 840
Chiều cao ảnh: 400

#178120 gửi bởi hqc210185
Ngày 22 Tháng 06 2016 , 04:28
ntd102 Thái Đức đã viết Nhờ tác giả hay cao thủ nào thêm phần link cho từng ảnh cho block này với.

Mình viết slide này dành cho trường học chủ yếu để hiễn thị ảnh giới thiệu, quảng bá trường học nên các ảnh không cần link. hiii
khi nào rảnh mà có nhiều người yêu cầu thì mình sẽ làm thêm phần link.