Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát tluanajthemeblock và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho block nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#180491 gửi bởi netsite.vn
Ngày 25 Tháng 09 2016 , 12:55
Như tiêu đề các pro cho mình xin hướng dẫn thêm lượt xem, bình luận vào block news với nhé. Cảm ơn cả nhà nhiều ;) :)
Sửa lần cuối bởi netsite.vn vào Ngày 25 Tháng 09 2016 , 12:57, với tổng số 1 lần sửa.

https://tintonghop.vn