#184869 gửi bởi vanthanh88
Ngày 07 Tháng 06 2017 , 22:02
Chào diễn đàn! như tiêu đề mong nukeviet bổ sung thêm tính năng sắp xếp bài viết trong chuyên mục của module tin tức và thêm trường dữ liệu nhập quảng cáo của adnse cho bạn nào cần chèn quản cáo cho bài viết. xin cảm ơn.
#184875 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 07 Tháng 06 2017 , 22:55
Điều này ko tốt bạn nhé. Sắp xếp trong đó chỉ có tác dụng trong admin nhưng ngoài site hiển thị theo sắp xếp là dở bạn nhé
Còn về ads thì bạn lên viết module API ADS thay vì thêm trường nhập quảng cáo vì mã adsense nó sẽ có lệnh javascript và hệ thống sẽ chặn ko cho lưu vào csdl

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#184892 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 08 Tháng 06 2017 , 23:52
Tính năng sắp xếp, bạn nên thêm bản tin vào nhóm tin, sau đó sặp xếp thứ tự trong nhóm tin đó. Hiển thị ra ngoài thông qua block. :)

Về chèn quảng cáo, bạn tham khảo bài viết sau:
https://mynukeviet.net/tuy-bien-nukeviet/huong-dan-chen-adsense-vao-giua-noi-dung-bai-viet-nukeviet-239.html

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/