#190236 gửi bởi duongthaisang
Ngày 27 Tháng 11 2018 , 22:46
Như tiêu đề của mình á mọi người, không biết mính có thể biến mỗi bài viết trong module page thành một trang code php,html riêng của mình không. Kiểu như mình muốn làm phần gửi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu á, mình muốn tự code riêng nhưng vẫn trong nukeviet. Không biết có ai biết làm không, chỉ cho mình với