Kết quả tìm kiếm: mynukeviet

Trở lại trang tìm kiếm

Liên hệ dịch vụ nâng cấp của bên này nếu bạn không tự làm được nhé https://tdfoss.vn/nvform/dich-vu-nang-cap-nukeviet-1/

Re: Nukeviet 4.3.04 bị lỗi captcha

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 17 Tháng 12 2018 , 19:39 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Nukeviet 4.3.04 bị lỗi captcha ¦ Trả lời: 2 ¦ Lượt xem: 630
Kích hoạt recaptchat nhé bạn https://mynukeviet.net/su-dung-nukeviet/huong-dan-kich-hoat-recaptcha-tren-nukeviet-269.html

Re: Lỗi Lỗi cảnh báo: file_put_contents(C:/Inetpub/vhosts.....

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 13 Tháng 12 2018 , 22:04 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Lỗi Lỗi cảnh báo: file_put_contents(C:/Inetpub/vhosts..... ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 502
Chmod 777 cho thư mục data, assets, uploads, .htaccess (và các thư mục bên trong) nha bạn

Re: sửa module page thành modele mình có thể tùy biến php, html

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 28 Tháng 11 2018 , 07:41 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: sửa module page thành modele mình có thể tùy biến php, html ¦ Trả lời: 2 ¦ Lượt xem: 595
Bạn có thể viết module mới dựa trên module page

Re: Lỗi sourch nukeviet 3.4.01 khi chuyển qua host mới

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 07 Tháng 11 2018 , 19:44 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Lỗi sourch nukeviet 3.4.01 khi chuyển qua host mới ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 573
NukeViet 3.4 đã trở nên cũ kỹ, bạn tham khảo dịch vụ nâng cấp NukeViet lên phiên bản mới nhất để trả nghiệm nhé https://tdfoss.vn/nvform/dich-vu-nang-cap-nukeviet-1/

Re: Thu nhỏ kích thước chữ tiêu đề

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 03 Tháng 11 2018 , 21:00 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Thu nhỏ kích thước chữ tiêu đề ¦ Trả lời: 6 ¦ Lượt xem: 709
Nếu có demo online thì dễ hướng dẫn bạn hơn, chứ giờ mình cũng không biết nói sao

Re: Thu nhỏ kích thước chữ tiêu đề

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 03 Tháng 11 2018 , 20:49 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Thu nhỏ kích thước chữ tiêu đề ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 499
Không thấy ảnh bạn ạ

Re: [shops]thông báo khi có đơn hàng

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 31 Tháng 10 2018 , 03:37 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: [shops]thông báo khi có đơn hàng ¦ Trả lời: 6 ¦ Lượt xem: 634
Email thôi bạn nhé

Re: Xin trợ giúp loại bỏ danh mục Khối lượng của Module Shops.

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 28 Tháng 10 2018 , 23:25 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Xin trợ giúp loại bỏ danh mục Khối lượng của Module Shops. ¦ Trả lời: 8 ¦ Lượt xem: 749
Nếu bạn không cần dùng tính giá vận chuyển thì tắt vận chuyển đi, cái đó nó sẽ tự mất.

Re: Cần giúp đỡ lỗi trắng trang gấp gấp!!!

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 22 Tháng 10 2018 , 04:18 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Cần giúp đỡ lỗi trắng trang gấp gấp!!! ¦ Trả lời: 6 ¦ Lượt xem: 751
Gấp quá