Kết quả tìm kiếm: maikha

Trở lại trang tìm kiếm

Re: Không thể nâng cấp từ 4.1.01 lên 4.1 Official (4.1.02)

Gửi bởi maikha ¦ Ngày 15 Tháng 11 2017 , 08:55 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Không thể nâng cấp từ 4.1.01 lên 4.1 Official (4.1.02) ¦ Trả lời: 6 ¦ Lượt xem: 6.045
Minh đang nâng cấp trên AppServ để sau đó áp dụng trên site, từ bản 3.4 lên 4.0 lên tiếp 4.1.01 thì thành công, nhưng từ 4.1.01 lên 4.1.02 thì lỗi, xoay mãi ở bước này.


Lỗi nâng cấp bản 4.1.01 lên 4.1.02
Chờ mãi máy tính nó ngủ luôn, đến khi mở lên có thông báo này. Cả tự động và thủ...

Re: Hướng dẫn tich hợp diễn đàn MyBB 1.6.7 vào nukeviet 3

Gửi bởi maikha ¦ Ngày 07 Tháng 08 2013 , 00:12 ¦ Chuyên mục: Tích hợp diễn đàn ¦ Chủ đề: Hướng dẫn tich hợp diễn đàn MyBB 1.6.7 vào nukeviet 3 ¦ Trả lời: 46 ¦ Lượt xem: 19.843
Bạn đăng nhập vào host (tôi sử dụng IE, bỏ dấu tích Turn on Pop-up blocker) -> Nháy vào Database -> nhấp vào Webadmin (vào phpmyadmin) trong Pop-up mới mở ra bãn sẽ thấy dữ liệu gồm 2 loại (tiền tố là nv3 của nuke và mbb của mybb), nếu bạn để chức năng khoá pop-up thì có thể cửa sổ này không hiện ra...

Re: Báo lỗi NukeViet 3.4.02

Gửi bởi maikha ¦ Ngày 18 Tháng 11 2012 , 11:49 ¦ Chuyên mục: Báo lỗi NukeViet 3 ¦ Chủ đề: Báo lỗi NukeViet 3.4.02 ¦ Trả lời: 284 ¦ Lượt xem: 51.334
Mình đã tìm ra lỗi này vì chưa tìm hiểu đã hỏi, xin chia sẻ đê bạn nào bị lỗi tương tự thì biết, đó là khi cài đặt thì các file hệ thống được thay mới lại nên một số thay đổi lúc trước đã được đưa về mặc định ban đầu. Cửa mình bị lỗi này
Đăng nhập vào host, Mở file includes/constants.php của...

Re: Báo lỗi NukeViet 3.4.02

Gửi bởi maikha ¦ Ngày 18 Tháng 11 2012 , 11:36 ¦ Chuyên mục: Báo lỗi NukeViet 3 ¦ Chủ đề: Báo lỗi NukeViet 3.4.02 ¦ Trả lời: 284 ¦ Lượt xem: 51.334
Mình đã nâng cấp thành công lên phiên bản NukeViet 3.4.02, site hoạt động bình thường nhưng có một lỗi nhỏ mong các bạn giúp đỡ:
Phiên bản trước mình có tích hợp diễn đàn MyBB theo các của bác vuthao và đã thành công. Nhưng sau khi nâng cấp thì:
Không vào được diễn đàn từ nukeviet: Nhấn Diễn đàn...

Re: Hướng dẫn tich hợp diễn đàn MyBB 1.6.7 vào nukeviet 3

Gửi bởi maikha ¦ Ngày 10 Tháng 10 2012 , 13:21 ¦ Chuyên mục: Tích hợp diễn đàn ¦ Chủ đề: Hướng dẫn tich hợp diễn đàn MyBB 1.6.7 vào nukeviet 3 ¦ Trả lời: 46 ¦ Lượt xem: 19.843
b14ckh013 đã viết:.
HÍC... Mình vào đăng ký thành viên ở nukeviet vẫn được mà nó không chuyển về trang đăng ký thành viên của mybb, mình thử mãi mà vẫn chưa hiểu sai ở đoạn nào, các bạn giúp mình với !.....................

Mình ghi lại quá trình cài đặt của mình các bạn xem giúp mình bị lỗi ở...

Re: Hướng dẫn tich hợp diễn đàn MyBB 1.6.7 vào nukeviet 3

Gửi bởi maikha ¦ Ngày 07 Tháng 10 2012 , 06:07 ¦ Chuyên mục: Tích hợp diễn đàn ¦ Chủ đề: Hướng dẫn tich hợp diễn đàn MyBB 1.6.7 vào nukeviet 3 ¦ Trả lời: 46 ¦ Lượt xem: 19.843
Bạn tích hợp chưa được rồi, ở bước 5 vào phpMyAdmin trong host -> Xem nội dung mybb_users để tìm số id, thường bạn mới cài mybb thì chỉ có id admin là 1, đăng kí thêm vài tài khoản bạn sẽ thấy id 2, 3, ... Nếu bạn chọn tài khoản admin của cả 2 nuke và mybb chung thì không cần thay trong...

Re: Hướng dẫn tich hợp diễn đàn MyBB 1.6.7 vào nukeviet 3

Gửi bởi maikha ¦ Ngày 06 Tháng 10 2012 , 22:51 ¦ Chuyên mục: Tích hợp diễn đàn ¦ Chủ đề: Hướng dẫn tich hợp diễn đàn MyBB 1.6.7 vào nukeviet 3 ¦ Trả lời: 46 ¦ Lượt xem: 19.843
b14ckh013 đã viết:.
Mình đã mua gói Linux hosting cá nhân và domain của PAvietnam rồi !
Mình đã tự cài được riêng nukeviet lên host sau đó xóa hết đi và cài riêng mybb lên host thì đã nhận từng cái rồi !
Bây giờ mình xin hướng dẫn giúp mình chi tiết hơn 1 chút để mình có thể tích hợp được mybb...

Re: Hướng dẫn tich hợp diễn đàn MyBB 1.6.7 vào nukeviet 3

Gửi bởi maikha ¦ Ngày 04 Tháng 10 2012 , 10:15 ¦ Chuyên mục: Tích hợp diễn đàn ¦ Chủ đề: Hướng dẫn tich hợp diễn đàn MyBB 1.6.7 vào nukeviet 3 ¦ Trả lời: 46 ¦ Lượt xem: 19.843
Mình thực hiện tích hợp Mybb 1.6.8 vào làm diễn đàn của Site Nukeviet 3.4.0.1, các bước thực hiện như hướng dẫn. Kết quả Site nukeviet đã nhận Diendan MyBB, nhận tài khoản admin của MyBB, đăng kí trên nukeviet tử chuyển về đăng kí của Mybb. Nhưng có xảy ra lỗi sau, mình điều chỉnh chắc có lẽ do vấn...

Re: Không cài được Nukeviet 3.4 trên Parallels Plesk Panel 9

Gửi bởi maikha ¦ Ngày 26 Tháng 08 2012 , 05:34 ¦ Chuyên mục: Cài đặt ¦ Chủ đề: Không cài được Nukeviet 3.4 trên Parallels Plesk Panel 9.3 ¦ Trả lời: 6 ¦ Lượt xem: 1.421
Muốn tạo sân chơi cho thanmanhan đã viết:maikha đã viết:http://c2vtsau-nt.khanhhoa.edu.vn

còn thấy setup mà! chưa cài đặt mà bạn!
Đang cài lại, mà cái host này không hỗ trợ giải nén nên tải lên llõ dữ liệu hoài, phải tải từng em một mệt chết.
Muốn tạo sân chơi cho các em đướng sau quỉ, ma mà...

Lỗi khi cài lại nukeviet

Gửi bởi maikha ¦ Ngày 25 Tháng 08 2012 , 22:16 ¦ Chuyên mục: Cài đặt ¦ Chủ đề: Lỗi khi cài lại nukeviet ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 742
Mình đã cài thành công nukeviet 3.4, nhưng có gỡ ra, xóa CSDL. Khi upload lại bộ mã nguồn cài lại thì gặp thông báo lỗi này.
User Error
Error! Language variables is empty!
(Code: b1e5957fcd1216d639e1581aecb3c475)
Mong các bạn giúp đỡ!