Kết quả tìm kiếm: hieuqtvpk14b

Trở lại trang tìm kiếm

Re: ai giúp em sửa header với!!!

Gửi bởi hieuqtvpk14b ¦ Ngày 23 Tháng 01 2018 , 23:02 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: ai giúp em sửa header với!!! ¦ Trả lời: 5 ¦ Lượt xem: 1.229

trinhthinhvn đã viết 

hieuqtvpk14b đã viết 

trinhthinhvn đã viết 

hieuqtvpk14b đã viết  ai chỉ mình cách thêm ảnh cạnh tên trang thông tin điện tử phường mỏ chè với!!!

https://uphinhnhanh.com/images/2018/01/23/27336139_1994357320801991_1643440786_o.png  


như hiện...

Re: ai giúp em sửa header với!!!

Gửi bởi hieuqtvpk14b ¦ Ngày 23 Tháng 01 2018 , 20:11 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: ai giúp em sửa header với!!! ¦ Trả lời: 5 ¦ Lượt xem: 1.229

trinhthinhvn đã viết 

hieuqtvpk14b đã viết  ai chỉ mình cách thêm ảnh cạnh tên trang thông tin điện tử phường mỏ chè với!!!

https://uphinhnhanh.com/images/2018/01/23/27336139_1994357320801991_1643440786_o.png  


như hiện tại mình thấy phần thông tin và logo nó chiếm gần...

ai giúp em sửa header với!!!

Gửi bởi hieuqtvpk14b ¦ Ngày 22 Tháng 01 2018 , 22:43 ¦ Chuyên mục: Giao diện ¦ Chủ đề: ai giúp em sửa header với!!! ¦ Trả lời: 5 ¦ Lượt xem: 1.229
ai chỉ mình cách thêm ảnh cạnh tên trang thông tin điện tử phường mỏ chè với!!!
https://uphinhnhanh.com/images/2018/01/23/27336139_1994357320801991_1643440786_o.png

Re: lỗi mất giao diện mặc đinh nukeiet4

Gửi bởi hieuqtvpk14b ¦ Ngày 19 Tháng 01 2018 , 05:58 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: lỗi mất giao diện mặc đinh nukeiet4 ¦ Trả lời: 5 ¦ Lượt xem: 1.834
đây ạ!
https://uphinhnhanh.com/images/2018/01/19/26982329_1992450144326042_2083538161_o.png

Re: lỗi mất giao diện mặc đinh nukeiet4

Gửi bởi hieuqtvpk14b ¦ Ngày 19 Tháng 01 2018 , 04:12 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: lỗi mất giao diện mặc đinh nukeiet4 ¦ Trả lời: 5 ¦ Lượt xem: 1.834
http://upfile.vn/nwGmu~XtZCBC/26982329-1992450144326042-2083538161-o-png.html

Re: lỗi mất giao diện mặc đinh nukeiet4

Gửi bởi hieuqtvpk14b ¦ Ngày 19 Tháng 01 2018 , 04:11 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: lỗi mất giao diện mặc đinh nukeiet4 ¦ Trả lời: 5 ¦ Lượt xem: 1.834
anhyeuviolet đã viết  Máy bị sập nguồn là máy server ạ ?
Có link hay hình ảnh gì không ạ ?
Menu đóng khung là sao ạ ?
   
http://upfile.vn/nwGmu~XtZCBC/26982329-1992450144326042-2083538161-o-png.html

lỗi mất giao diện mặc đinh nukeiet4

Gửi bởi hieuqtvpk14b ¦ Ngày 17 Tháng 01 2018 , 22:34 ¦ Chuyên mục: Giao diện ¦ Chủ đề: lỗi mất giao diện mặc đinh nukeiet4 ¦ Trả lời: 5 ¦ Lượt xem: 1.834
máy mình bị sập nguồn khi bật lên thì mất ko thấy hiện giao diện nữa. phần menu thì bị đóng khung. ai biết khắc phục chỉ giúp mình với. sắp đến ngày báo cáo rồi. cảm ơn.