#188253 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 29 Tháng 03 2018 , 21:02
quyetntu47 đã viết tại sao khi nhập localhost vơí tên miền không được. nó thông baó localhost đã tư chối kêt nôi.
Sao lại localhost với tên miền không dược, llcalhost ở dưới máy bạn, còn tên miền dùng định hình trên online tất nheien là không được rồi

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/