#187296 gửi bởi schavlev
Ngày 04 Tháng 12 2017 , 13:29

Xin chào. Tôi đang tạo một khối mới. Trong tập tin global.countdown_event.tpl tôi thêm dòng:
<!-- BEGIN: main -->
<link media="screen" type="text/css" rel="stylesheet" href="{ NV_BASE_SITEURL }themes/forum/css/su_kien.css" />
không hoạt động.
Sau đó, tôi làm điều này:
<!-- BEGIN: main -->
<link media="screen" type="text/css" rel="stylesheet" ref="http://nukeviet.ru/themes/forum/css/su_kien.css" />
Mọi thứ đều hoạt động, tại sao?

Sửa lần cuối bởi schavlev vào Ngày 04 Tháng 12 2017 , 13:43, với tổng số 5 lần sửa.

нюкевиет - русскоязычный сайт http://nukeviet.ru/
#187298 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 04 Tháng 12 2017 , 20:59
Trong block file php bạn khai báo $xtpl->assign (NV_BASE_SITEURL , NV_BASE_SITEURL ); thì nó mới xài được nhé

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#187303 gửi bởi schavlev
Ngày 05 Tháng 12 2017 , 00:17
Cảm ơn, kiếm được. Tôi đã phạm sai lầm bằng cách đính kèm chữ cái đầu tiên bằng dấu ngoặc kép: $ xtpl-> assign ('NV_BASE_SITEURL', NV_BASE_SITEURL); Có liên kết (URL) để mô tả nhà phát triển của những thay đổi trong lập trình cho khối?

нюкевиет - русскоязычный сайт http://nukeviet.ru/
#187358 gửi bởi schavlev
Ngày 08 Tháng 12 2017 , 09:04
Tôi mời bạn vào kho lưu trữ để hoàn thành sự kiện đếm ngược khối
https://github.com/NukeVlad/countdown_event

нюкевиет - русскоязычный сайт http://nukeviet.ru/