#187421 post by mekongviet08
Day 15 Month 12 2017 , 04:38
phần background-color thay bằng mã màu khác là được
#menusite .navbar-default {
  1. background-color: #fa0015;
--> mình tìm ra rồi, tks cả nhà đã xem
note cho các bạn nào cần!
Last edit by mekongviet08 time Day 15 Month 12 2017 , 04:55, with 1 edit count.
#187522 post by princevu
Day 24 Month 12 2017 , 08:59
Về tìm vị trí file các bạn nên xài google chrome để tìm cho nhanh và dòng code cần chỉnh sửa, nhấp phải trên trình duyệt chọn inspect element và chọn vào chỗ cần chỉnh sửa. Gg Chrome hỗ trợ bạn xem trước trước khi thay đổi trong code.
gg chrome hỗ trợ thay đổi trong file css rất tốt