#187400 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 13 Tháng 12 2017 , 03:13
mekongviet08 đã viết bản 4.3, phần tooltip khi rê chuột vào sản phẩm rất nhỏ & xấu

loi tootips

e muốn sửa lại cách thể hiện, tăng size hình ảnh lên = hình gốc
thì sửa trong file nào vậy các bác

tks cả nhà

Bạn đang sử dụng trình bày bố cục ở dạng nào của module , vì có nhiều file đều có sử dụng tooltip nhưng mỗi file một vị trí trên site


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/