#191082 gửi bởi hainb
Ngày 26 Tháng 04 2019 , 03:50
chuyện là thế này mình vừa chuyển hosting cho website. WEB nhận ip của hosting mới rồi. Nhưng khi vào website thì bị báo lỗi: http 500 error - cụ thể lỗi của nó là:
Warning: Unexpected character in input: '' (ASCII=3) state=0 in /home/sipjnjzhosting/public_html/evatoday.org/wp-includes/formatting.php on line 5318

Warning: Unexpected character in input: ' in /home/sipjnjzhosting/public_html/evatoday.org/wp-includes/formatting.php on line 5318

Warning: Unexpected character in input: ' in /home/sipjnjzhosting/public_html/evatoday.org/wp-includes/formatting.php on line 5318

Warning: Unexpected character in input: ' in /home/sipjnjzhosting/public_html/evatoday.org/wp-includes/formatting.php on line 5318

Warning: Unexpected character in input: ' in /home/sipjnjzhosting/public_html/evatoday.org/wp-includes/formatting.php on line 5318

Parse error: in /home/sipjnjzhosting/public_html/evatoday.org/wp-includes/formatting.php on line 5318


MỌI NGƯỜI AI RÀNH CHO MÌNH BIẾT CÁCH SỬA ĐƯỢC KHÔNG Ạ. tHANKS!
#191091 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 28 Tháng 04 2019 , 05:08
Bạn gửi lộn thiệt rồi đó. Đây là diễn đàn hỗ trợ NukeViet chứ không phải Wordpress

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com