#187187 post by quydautu.longan
Day 26 Month 11 2017 , 20:27
Mình mới cài NV phiên bản egov
Các bạn cho mình hỏi: logo của mình hơi nhỏ lên khi mình đưa lên thì bị vỡ giao diện, header tự động co lại, có cách nào mà mình để có định header để để cho logo của mình có thể phù hợp không?.
- Cho mình hỏi thêm: Mình muốn tùy chính kích thước (cho ngắn lại hoặc dài ra) cho các khối block thì chỉnh ở đâu?
#187199 post by volong1012
Day 27 Month 11 2017 , 11:08

logo của mình hơi nhỏ lên khi mình đưa lên thì bị vỡ giao diện, header tự động co lại, có cách nào mà mình để có định header để để cho logo của mình có thể phù hợp không?.

Bạn có thể vào style.css để cố định chiều cao cho nó nếu muốn, hoặc tăng thêm padding cho logo để đẩy khoảng cách lên

Cho mình hỏi thêm: Mình muốn tùy chính kích thước (cho ngắn lại hoặc dài ra) cho các khối block thì chỉnh ở đâu?

Cái này thì bạn cần nói rõ hơn là muốn block nào mới được vì egov có khá nhiều block được sử dụng