#187026 post by huuducinfo
Day 10 Month 11 2017 , 09:14
ACE biết xin giúp hướng dẫn sữa code modul shop khi rê chuột đến sản phẩm nào thì sẽ hiển thị một khung Tooltip phóng to hình ảnh sản phẩm đó và kèm theo lời giới thiệu ngắn gọn được không ạ mình đang dùng modul shop 4.0.29. mẫu giống hình đính kèm. ACE giúp mình với.
Last edit by huuducinfo time Day 10 Month 11 2017 , 09:25, with 1 edit count.