#187053 post by quynlc
Day 12 Month 11 2017 , 23:40
XIn hỏi cách tích hợp thanh toán Ngân Lượng vào module Shop Nukeviet 4. Cách khắc phục lỗi thanh toán Bảo Kim không thực hiện thanh toán được.
#187061 post by hoaquynhtim99
Day 13 Month 11 2017 , 22:20
Hai cổng thanh toán đó hiện nay rất ít người dùng bạn. Nếu bạn có ý định tích hợp hãy tìm đọc tài liệu của cổng OnePay

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.