The gate of life?

Chia sẻ:
#278 gửi bởi haugiang
Ngày 10 Tháng 01 2007 , 21:54
Có lẽ không cần dịch sang tiếng Việt đâu
Dịch qua tiếng Việt là "Cánh cổng mở rộng sự sống" - nghe sao sao ấy

Để chung là The Gate of life. Là được rồi Mr. Green