#193870 gửi bởi thanvtt
Ngày 14 Tháng 06 2020 , 23:48
Mình thấy trang http://thcstranquangkhai.edu.vn/ có cái thay đổi màu chữ khi click chuột vô văn bản ( thường là bên thẻ a,hover,..) Bác nào biết giúp với ah.
#193871 gửi bởi nguyenvantuan
Ngày 15 Tháng 06 2020 , 01:18
thanvtt đã viết Mình thấy trang http://thcstranquangkhai.edu.vn/ có cái thay đổi màu chữ khi click chuột vô văn bản ( thường là bên thẻ a,hover,..) Bác nào biết giúp với ah.

Css cho cái hover, active đó thôi


Tel: 0985229635
#193873 gửi bởi ngoctu2008
Ngày 15 Tháng 06 2020 , 05:09
Bạn bổ sung css sau:
 a:hover, a:focus { text-decoration:none; color:#102D4C; /*/ -----------------------------------------------màu nền tiêu đề block giữa khi rê chuột vào */ } a.dimgray { color:#696969; /*/ -----------------------------------------------màu nền tiêu đề block giữa */ } a.dimgray:hover { color:#205FA0; }
#193876 gửi bởi thanvtt
Ngày 15 Tháng 06 2020 , 10:58
nguyenvantuan đã viết
thanvtt đã viết Mình thấy trang http://thcstranquangkhai.edu.vn/ có cái thay đổi màu chữ khi click chuột vô văn bản ( thường là bên thẻ a,hover,..) Bác nào biết giúp với ah.

Css cho cái hover, active đó thôi

Bác có thể chỉ cụ thể tí được không bác? thay đổi màu nhảy liên tục ấy bác.

#193877 gửi bởi thanvtt
Ngày 15 Tháng 06 2020 , 11:03
ngoctu2008 đã viết Bạn bổ sung css sau:
 a:hover, a:focus { text-decoration:none; color:#102D4C; /*/ -----------------------------------------------mà u nền tiêu đề block giữa khi rê chuột và o */ } a.dimgray { color:#696969; /*/ -----------------------------------------------mà u nền tiêu đề block giữa */ } a.dimgray:hover { color:#205FA0; }

vẫn không được bạn ơi, ý mình là muốn đổi màu liên tục ấy, chứ không phải đổi qua 1 màu khác. kiểm tra mình thấy color: rgb(xxx,xxx,xxx) thay đổi liên tục

#193881 gửi bởi nguyenvantuan
Ngày 16 Tháng 06 2020 , 05:52
thanvtt đã viết
nguyenvantuan đã viết
thanvtt đã viết Mình thấy trang http://thcstranquangkhai.edu.vn/ có cái thay đổi màu chữ khi click chuột vô văn bản ( thường là bên thẻ a,hover,..) Bác nào biết giúp với ah.

Css cho cái hover, active đó thôi

Bác có thể chỉ cụ thể tí được không bác? thay đổi màu nhảy liên tục ấy bác.

Đổi liên tục thì phải key frame nữa


Tel: 0985229635